HỒ QUÝ LY

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: HQLQA
Tác giả: Quốc Ấn
Nhà xuất bản: Tác giả tự xuất bản
Năm xuất bản: 1974'
Số trang: 210
GIÁ BÁN: 800.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Hồ Quí Ly - Nhân vật lỗi lạc nhứt thời đại từ Đông sang Tây" của tác giả Quốc Ấn tự xuất bản năm 1974, Nam Cường tổng phát hành. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, còn bìa gáy, gáy bị sờn và mất một đoạn nhỏ, gồm 210 trang.

"Suốt lịch sử Việt Nam, một nhân vật lỗi lạc nhứt trong thời đại của người từ Đông sang Tây lại bị hậu thế đối xử thật bất công, đó là Hồ Quí Ly.

Nói đến Hồ Quí Ly, đại đa số người Việt Nam đã đọc qua lịch sử nước nhà, đều nghĩ ngay đến một kẻ soán nghịch, một gian thần cướp ngôi nhà Trần.

[...] Nhưng nếu đẳng cấp nho sĩ xem Hồ Quí Ly là một kẻ thoán đoạt không hơn không kém, chẳng cần kể đến chân tài và tính cách tiến bộ vượt bực của chương trình họ Hồ, là vì quyền lợi của họ bị đụng chạm, địa vị của họ bị lung lay; nếu nhân dân thời bấy giờ không tán thành nhà Hồ là vì họ chịu ảnh hưởng trực tiếp của đẳng cấp nho sĩ - cũng là giai cấp lãnh đạo - mà họ xem như khuôn vàng thước ngọc; nếu các sử thần và sử giả thời sau vẫn xem Hồ Quí Ly là kẻ giựt ngôi là vì truyền thống tinh thần đẳng cấp hoặc là vì họ đang phục vụ chế độ chân chủ; nhưng chúng ta ngày nay, những người dân chủ, không có bổn phận triệt để trung thành với một cá nhân nào cả, chúng ta phải có thái độ nào đối với tiền nhân?

Quan niệm về luân lý, về công và tội của chúng ta khác biệt hẳn với thời đại trước.

Hồ Quí Ly có đoạt ngôi nhà Trần hay không? Điều đó đối với chúng ta không quan trọng. Điều quan trọng là động cơ nào đã thúc đẩy Hồ Quí Ly lật đổ nhà Trần.

Tìm hiểu được động cơ này, xét qua chân giá trị của họ Hồ và toàn bộ sự nghiệp cả con người lịch sử ấy, ta mới có thể quả quyết Hồ Quí Ly có công hay có tội với đất nước và nhân dân Việt Nam...".

- Trích 1. Một bổn phận của hậu thế

0972 873 962