HÒA BÌNH CHO CON NGƯỜI

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: HBCCNTBCTB
Tác giả: Nhiều tác giả
GIÁ BÁN: 300.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Hoà Bình cho con người” của nhóm tác giả Trường Bá Cần - Trương Đình Hoè - Nguyễn Hồ Đỉnh, sách được nhà xuất bản Trình Bày ấn hành năm 1967. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 191 trang, đầy đủ trang, lõi sách rất đẹp. 

Con người đi tìm Hoà Bình mà con người cũng đang phá hoại Hoà Bình. Đó là bộ mặt đi đát nhất của tâm trạng con người. Có chuyện mâu thuẫn này phải chăng vì con người đang hướng về nhiều thứ mà chưa hướng về con người? Người ta say xưa với khoa học, máy móc, với chủ nghĩa, đảng phái. Người ta tin tưởng ở những nguyên tắc và tổ chức hoàn bị. Người ta nghĩ đến quyền và tiền. Chỉ có con người là thường bị bỏ quên. Con người chưa được thành người, vì bị bỏ quên, chính con người ấy đang phá hoại Hoà Bình cho con người. 

Hoà Bình ngày nay không phải chỉ là một tình trạng không lâm chiến- Hoà Bình ngày nay chủ yếu là một công tác xây dựng tích cực. 

Nói tích cực xây dựng Hoà Bình cũng là nói đến giáo dục con người hướng đến Hoà Bình- Giáo dục con người Hoà Bình là một vấn đề khẩn thiết- Nhưng bước đầu khiến con người có giáo dục Hoà Bình là hướng con người về với con người. 

0972 873 962