HOÀNG DIỆP

HOÀNG DIỆP

HOÀNG DIỆP

Hoàng Diệp tên thật là Nguyễn Anh, sinh năm 1912 tại làng Cổ Bi, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông là nhà thơ, nhà phê bình, nhà nghiên cứu văn học. 

Ông trải qua nhiều công việc và chức vụ, trong đó có thời gian dài ông là Thư ký Toà soạn Tạp chí Nghiên cứu Đại học Huế, Giám đốc Nhà in Đại học Huế, thuộc Viện Đại học Huế trước năm 1975.

Chính với tư cách là nhà thơ và những chức vụ nói trên đã hình thành trong ông cảm quan và tư duy nghiên cứu văn học. Vốn tri thức và kiến văn cá nhân vững chắc đã đem lại cho ông những thành công đáng kể qua các công trình nghiên cứu, phê bình văn chương có giá trị. 

Phương pháp phê bình của Hoàng Diệp rất linh hoạt. Là người trí thức theo học chương trình giáo dục Pháp - Việt ông tiếp thu các phương pháp phê bình hiện đại Pháp bằng nguyên văn Pháp ngữ, đặc biệt là các phương pháp phê bình thời thượng của thế kỷ XIX và XX như: phê bình ký hiệu học (Umberto Eco, Roland Barthes), phê bình thực nghiệm (Auguste Comte, Sainte-Beuveu), phê bình tiểu sử (Gustave Lanson), phê bình ấn tượng (Jules Lemaitre, Anatole France), phê bình phân tâm học (Sigmund Freud)...

Nhà thơ có thời gian sinh sống ở Quy Nhơn 10 năm (1935-1945). Năm 1945 ông trở về Huế và sống  ở đây cho đến cuối đời. Ông mất năm 1996, thọ 84 tuổi.

(Theo Hồ Thế Hà)

 

  • Các tác phẩm:
  • Xác thu (Nam Kỳ xuất bản, Hà Nội, 1937)
  • Màu huyền diệu
  • Hàn Mặc Tử - Thi sĩ tiền chiến ( Khai Trí, 1968)
  • Chế Lan Viên - Thi sĩ tiền chiến ( Khai Trí, 1969)
  • Bích Khê - Nhà thơ tiền chiến (1969-1970)

CHẾ LAN VIÊN THI SĨ TIỀN CHIẾN

Ấn phẩm “Chế Lan Viên” của tác giả Hoàng Diệp do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1969. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa của Phạm Thắng, lõi sách và gáy sách đẹp, không bị gãy, rách. Ở đây, ta gặp gỡ Chế Lan Viên qua vần thơ, qua câu chữ của ông dù chỉ một tập thơ rất nhỏ, rất ngắn và một áng văn xuôi cũng không phải dài. Nhưng tập thơ gọn nghẽ đã mang lại nhiều kinh dị và hãi hùng cho chúng ta vì nó...
0972 873 962