HỒNG KIỀU

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: HKPMD
Tác giả: Phan Mạnh Danh
Nhà xuất bản: Phan Phong Linh
Năm xuất bản: 1943
Số trang: 57

Giới thiệu sách

Ấn bản "Hồng kiều' của tác giả Phan Mạnh Danh, sách do nhà xuất bản Phan Phong Linh ấn hành năm 1943. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột dày 57 trang, lõi sách đẹp, chữ in rõ không bị nhoè.

Trong tập Hồng - Kiều này, phần đáng chú ý nhất là văn - thơ.

Sự dụng công của người làm thơ là đã lấy tên một người khác làm vần câu cuối trong hầu khắp các bài: Thơ của Lâm - Hồng thì dùng chữ hồng - kiều (cầu đỏ), mà thơ của Hồng Kiều thì lại dùng chữ hồng (chim hồng).

Dịch giả Phan Mạnh Danh cũng theo đó mà dùng chữ cầu hoặc chữ hồng làm vần cầu cuối trong các bài nôm. Vả những chữ đứng trước hai vần ấy, trong khắp các bài, đều phải chánh cho khỏi điệp nhau, theo như lối thơ sách - họa vậy. 

0972 873 962