HUẤN ĐỊCH THẬP ĐIỀU THÁNH DỤ DIỄN NGHĨA CA

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: HDTDTDDNC
Dịch giả: Lê Hữu Mục
Năm xuất bản: 1971
Số trang: 250

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Huấn Địch Thập Điều - Thánh dụ của Vua Thánh Tổ, Diễn nghĩa của Vua Dực Tông" do Lê Hữu Mục giới thiệu, phiên âm, phiên dịch và sưu giảng. Ấn phẩm do nhà xuất bản Tủ Sách Cổ Văn Uỷ Ban Dịch Thuật Phủ Quốc Vụ Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột sách đủ trang, lõi sách đẹp, có phần nguyên văn chữ Hán phía sau, sách dày 250 trang tiếng Việt  và  phần Hán văn.

Giữa những dao dộng của thế kỷ mà uyên nguyên là sự khủng hoảng văn hóa, trong khi các nhà giáo dục đang băn khoăn tìm kiếm một căn bản cho nền giáo dục, thiết tưởng không có gì thực tế và hữu-hiệu hơn là nghiên-cứu những bản hiến chương xưa truy nguyên những động cơ hoạt-đông của những nhà văn hóa cũ, phê phán những kế hoạch giáo dục đã được thi-hành, đối-chiếu với những chủ trương văn-hóa giao dục hiện-đại để khám-phá ra những đường hướng giáo-dục thích nghỉ. Nói cách khác, ta phải xiển-minh quá trình diễn tiến của lý-luận giáo dục triều Nguyễn, nhận diện những hệ thống giáo dục và thì-cử từ năm 1802, trình bày những biến thể của lãnh vực giáo huấn từ đời vua Thế tổ, Thánh tổ đến cuối đời vua Dực-tôn. Muốn như này, ta phải thấu triệt quá trình hình thành mà nội dung tư-tưởng của Thánh-dụ huấn địch thập điều, phiên âm, phiên-dịch và chủ thích tác phẩm của vua Thánh tổ đề hồi đủ dữ kiện phê bình giá-trị chính sách giáo dục văn hóa nhà Nguyễn, đồng thời cũng phải phiên âm, chú thích và dẫn giải bản Thánh huấn thập điều diễn-nghĩa ca của vua Dực tôn đề từ đẩy đổi chiếu nội dung của hai tác phẩm, phân loại những đường hướng văn hóa giáo dục chính-yểu, khám phá ra những định luật chi phối nền giáo dục cổ thời.

TRÍCH LỜI NÓI ĐẦU

0972 873 962