KHỔNG MINH THẦN SỐ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: KMTSTLDN
Nhà xuất bản: Khởi Hành
Năm xuất bản: 1974
Số trang: 341

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Khổng Minh thần số" của tác giả Trác Lâm Đào Nguyên, sách do nhà xuất bản Khởi Hành ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 341 trang, ruột in rõ, mực không nhòe, lõi sách chắc chắn.

Sách này là bản sao thời xưa, khi tới tay tôi thì giấy tờ đều đã bị rách nát, vì sách đã di truyền quá lâu mà người đời ít ai được gặp.

Tương truyền rằng sách do quan Võ Hầu Gia Cát đời Hán làm ra, gồm có 384 quẻ, xét ra 384 hào, trong đó phép đặt câu có dài ngắn không giống nhau, ngụ ý thì sâu xa mà biến hóa lại vô cùng, phán đoán có cát hung mà cảm ứng thật như tiếng dội; đem so sánh với các phép tính khác như Kim Tiền hay Mã Tiền thì quả là có chỗ đặc biệt khác xa như trời với đất, nên tôi bèn gói ghém kỹ lưỡng giấu cất làm của báu, xem như là đã bắt được ngọc quí vậy.

Chỉ cần người coi bói thành tâm cầu xin thì không bao giờ là không linh nghiệm như thần.

0972 873 962