KHỔNG MÔN LIỆT TRUYỆN - ẤN BẢN ĐÓNG BÌA XƯA

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: KMLTDB
Năm xuất bản: 1973
Số trang: 132
GIÁ BÁN: 500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Khổng môn liệt truyệt" do Tổng Hội Khổng học Việt Nam biên soạn, sách được Nha Văn Hoá - Bộ Giáo Dục và Thanh Niên ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp. Sách đóng bìa xưa còn nguyên bìa gốc, sách dày 132 trang, lõi sách từng bị mọt nhưng không bị rách và còn đầy đủ trang.

Anh em một dạ, mấy tuần xong

Duyên nợ văn chương vốn sẵn lòng

Ý kiến góp vài trang sử liệu

Tâm tư giữ một mối thuần phong

Lạc Hồng đắp vững không lay gốc

Thù Tứ dù xa khỏi cạn dòng

Văn hoá tài bồi dân thịnh đạt

Đường đua chủng tộc đến hưng long

(Đề từ)

0972 873 962