KHỔNG MÔN LIỆT TRUYỆN - ẤN BẢN CÓ CHỮ KÝ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: KMLTCK
Năm xuất bản: 1973
GIÁ BÁN: 1.000.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Khổng môn liệt truyệt" do Tổng Hội Khổng học Việt Nam biên soạn, sách được Nha Văn Hoá - Bộ Giáo Dục và Thanh Niên ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp. Sách còn nguyên bìa gáy, không bị nhăn hay rách góc, ruột dày 132 trang. Đây là ấn bản có thủ bút, chữ ký và lời đề tặng của ông Doãn Chấp Nguyễn Duy Tinh.

Anh em một dạ, mấy tuần xong

Duyên nợ văn chương vốn sẵn lòng

Ý kiến góp vài trang sử liệu

Tâm tư giữ một mối thuần phong

Lạc Hồng đắp vững không lay gốc

Thù Tứ dù xa khỏi cạn dòng

Văn hoá tài bồi dân thịnh đạt

Đường đua chủng tộc đến hưng long

(Đề từ)

0972 873 962