KIM VÂN KIỀU THANH TÂM TÀI TỬ

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: KVKTTTT
Tác giả: Khuyết danh
Năm xuất bản: 1971
Số trang: 440 (trọn bộ 2 cuốn)

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Kim Vân Kiều Thanh Tâm Tài Tử" do cụ Tô Nam Nguyễn Đình Diệm phiên dịch và chú thích. Sách do nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt. Bộ sách gồm 2 cuốn dày 440 trang tiếng Việt và 478 trang nguyên văn chữ Hán.

Cuốn Thanh Tâm Tài Tử bằng chữ Hán, tác giả đã dựa vào lịch sử để cấu tạo, ghi chép theo lối tả chân rất có phương pháp, điển cố cũng rất dồi dào, có thể liệt vào một hạng xã hội tiểu thuyết, vì nó đã nói lên được những sự thực của thời gian. Mà trong thời gian xã hội ấy, có những cảnh đáng ca đáng khóc, mà tác giả đã phác họa thành những cái khung vuông và cái nền trắng, để cho các danh thủ về sau tô điểm nên tranh. Do đó mà cụ Tiên Điền khi diễn ra thơ lục bát quốc âm, ngọn bút tài hoa dễ bề phóng túng, tạo thành một áng văn thơ bất hủ để lại cho đời.

0972 873 962