KINH THI VIỆT NAM

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: KTVNTT
Tác giả: Trương Tửu
GIÁ BÁN: 700.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Kinh Thi Việt Nam" của tác giả Trương Tửu, sách do nhà xuất bản Hoa Tiên ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng được chủ sở hữu trước đóng bìa, còn bìa gốc, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 226 trang. 

Kinh Thi Việt Nam (1940) của Trương Tửu (1913-1999) từng tồn tại ở một khoảng im ắng kéo dài, nhưng giờ đây nhìn lại, công trình này rất xứng đáng để đọc một cách cẩn thận và hơn nữa, để có thể giải thích vì sao, nó chưa phải là đỉnh cao nhưng là bước ngoặt quan trọng trong đời học thuật Trương Tửu.

Ngay từ tiêu đề, cuốn sách đã không hề giấu diếm cảm hứng và tham vọng về sự xác lập các giá trị mang tính cách, đặc trưng dân tộc.Kinh Thi Việt Nam học theo nhưng cũng là cái “nháy mắt” với đức Khổng Khâu, người san định Kinh Thi Trung Hoa, rằng Việt Nam cũng hoàn toàn có một mạch nguồn phong dao phong phú, sinh động và đủ sức tồn tại trong vị thế riêng, góp phần tạo dựng nền văn hiến nước Nam lâu đời.

Trương Tửu chọn ca dao tục ngữ là chọn cánh cửa rộng để nhìn sâu vào đời sống người bình dân, từ đó lọc ra những cứ liệu mang tính xã hội học, tâm lí học. Theo ông, mặc dù không thể coi ca dao là một tài liệu lịch sử, chân xác nhưng “giá trị đặc biệt của nó là một giá trị về tâm lí xã hội”. Hơn nữa, do phạm vi diễn đạt của dân gian rất rộng, từ tình cảm, thái độ đến các sinh hoạt thường ngày, “thơ ca kia sẽ còn là một tài liệu xã hội học rất quý”.

Như thế, đích hướng của Trương Tửu là từ văn bản ca dao tục ngữ để đọc hiểu người bình dân, rộng hơn là dân tộc Việt Nam, và nhờ thế, ông sẽ đối sánh với đặc tính văn hóa Trung Hoa. Ý tứ thể hiện thẳng thắn từ đầu và Trương Tửu sẽ cố gắng khách quan, khoa học hóa thao tác làm việc.

0972 873 962