LÊ TẮC

LÊ TẮC

LÊ TẮC

Lê Tắc (1263-?) hay Lê Trực, tự là Cảnh Cao, hiệu là Đông Sơn; là một vị quan, sử gia người Việt sống ở thời triều vua Trần Thái Tông.

Ông quê ở Ái Châu, thuộc dòng dõi Nguyễn Phu, làm Thứ sử Giao Châu thời Đông Tấn (đầu thế kỷ 4). Tổ tiên của ông đã nhiều đời ở Ái Châu, trong đó có Tằng tổ tên là Nguyễn Khôn làm chức Đông Thượng các môn sứ vào khoảng cuối đời nhà Lý; ông nội là Nguyễn Trưng, làm chức Ngoại lang đầu đời nhà Trần. 

Cha của Lê Tắc tên là Nguyễn Viễn Vọng làm Lệnh thư xá, cưới con gái của Hứa Thúc Tôn ở Chư Vệ, rồi sinh ra ông. Cha ông cho ông về làm con nuôi của người cậu tên là Lê Bổng, người Chư Vệ, rồi ông đổi thành họ Lê.

Lê Tắc được dạy cho việc học, đến năm 9 tuổi, Lê Tắc thi khoa thần đồng. Lớn lên, ông cưới con gái của Xương Xán ở Chư Vệ và được vua Trần Thái Tông cho vào cung hầu cận để đọc thơ, dần tiến đến chức Thị lang. Sau đổi ông qua giúp việc dưới trướng của Chương Hiến hầu Trần Kiện (con thứ của Tĩnh Quốc đại vương Trần Quốc Khang và là cháu nội vua Trần Thái Tông).

Tháng 2 (âm lịch) năm 1285, quân Nguyên tiến đánh Đại Việt lần thứ 2, Trần Kiện và liêu thuộc (trong số đó có Lê Tắc) đem cả nhà đầu hàng quân Nguyên.

Mùa xuân năm Bính Tuất (1286), vua nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt thưởng Lê Tắc 500 quan và sắc phong ông là Tòng thị lang, lãnh chức Chỉ huyện Lệnh doãn.

Tháng 12 năm Đinh Hợi (1287), quân Nguyên bị vây hãm nên Lê Tắc dẫn Đạt Vạn hộ, Tiều Thiên hộ, Lê Yến bỏ chạy. Ông nhiều lần suýt chết và chạy đến ải Châu Chiếu.

Năm Nhâm Thìn (1292), Lê Tắc được cấp hàm Phụng Sự lang, lĩnh hư chức đồng Tri châu An Tiêm. Về sau, ông cưới Tôn nữ họ Lý (con quốc vương trước, và là con nuôi Chương Hoài hầu, tức Trần Văn Lộng) làm vợ.

Theo Giáo sư Nguyễn Huệ Chi thì về sau Lê Tắc được bổ làm Phụng nghị đại phu ở đất Hán Dương (nay là các quận Hán Dương và Thái Điện, địa cấp thị Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc). Ở đây, ông sống gần như một ẩn sĩ. Không rõ ông mất năm nào.

 

  • Các tác phẩm:
  • An Nam chí lược (1307 cơ bản đã làm xong, sau có bổ sung thêm)

AN NAM CHÍ LƯỢC

Bộ sách “An Nam Chí Lược” của tác giả Lê Tắc do Viện Đại Học Huế ấn hành năm 1961. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên bìa gáy, ruột sách rất đẹp,  lõi sách còn rất đẹp.  “Song song với việc biên mục Châu bản triều Nguyễn, Uỷ ban phiên dịch Sử lịệu Việt Nam đã lập một kế hoạch riêng để hiệu đính và phiên dịch các bộ sử Việt Nam. Theo kế hoạch này, các phiên dịch viên trong Uỷ Ban đã tham khảo các truyền bản tàng trữ tại các thư viện...

AN NAM CHÍ LƯỢC - ẤN BẢN ĐÓNG BÌA

Bộ sách “An Nam Chí Lược” của Lê Tắc do Viện Đại Học Huế ấn hành năm 1961. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc còn nguyên, đã được đóng bìa cứng ở ngoài, lõi sách còn rất đẹp.  “Song song với việc biên mục Châu bản triều Nguyễn, Uỷ ban phiên dịch Sử lịệu Việt Nam đã lập một kế hoạch riêng để hiệu đính và phiên dịch các bộ sử Việt Nam. Theo kế hoạch này, các phiên dịch viên trong Uỷ Ban đã tham khảo các truyền bản tàng trữ tại các thư...
0972 873 962