LỊCH SỬ TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: LSTHAD
Tác giả: Thích Mãn Giác
Năm xuất bản: 1967
Số trang: 443

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Lịch sử triết học Ấn Độ” của tác giả Thích Mãn Giác được Ban Tu Thư Đại Học Vạn Hạnh ấn hành lần thứ nhất năm 1967. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách mùa Thu có tình trạng tốt, sách đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 443 trang, lõi sách đẹp.

Trừ những tháng ngày có sấm chớp, thiên nhiên bao giờ cũng yên lặng và tịch mịch. Nói khác đi, thiên nhiên sống nhịp đều của thiên nhiên như nhịp thở của con người. Đôi khi ngồi cho tâm hồn lắng xuống, con người tưởng là nhịp thở của cơ thể và nhịp thở của trời đất đều chuyển theo một nhịp, một tốc độ, một hướng…Người Ấn Độ, đã từ lâu, họ ngạc nhiên đồng thời họ sống hòa đồng với thiên nhiên, họ cứ tưởng như mỗi con người chứa một mảnh thiên nhiên vậy. Do đó, tôn giáo tính và triết lý tính bắt đầu xuất hiện bằng những hình ảnh thực thể của huyền thoại thiên nhiên, và một sớm, triết lý tính và tôn giáo tính chuyển thành khối: đó là lúc các tôn giáo và Triết học Ấn Độ ra đời trong không gian và thời gian. Vào lúc này, mọi vật và mọi nỗi niềm tâm tư của nhân sinh sống theo một thứ tự mà tư tưởng gia dùng một chữ thông thái để gọi: hệ thống.

0972 873 962