LỊCH SỬ TRIẾT HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: LSTHDPNDT
Nhà xuất bản: Dân Tộc
Năm xuất bản: 1972
Số trang: Trọn bộ 5 cuốn

Giới thiệu sách

Lịch sử triết học đông phương do tác giả Nguyễn Đăng Thục biên soạn, sách trọn bộ 5 cuốn. Cuốn 1: Trung Hoa thời kỳ khởi điểm của triết học, sách dày 283 trang tiếng việt và 59 trang nguyên văn chữ Hán,do nhà xuất bản Dân Tộc ấn hành năm 1961, đây là ấn bản đặc biệt, giáy trắng. Cuốn 2:Trung Hoa thời kỳ hoàn thành của Triết học, sách dày 405 trang, do nhà xuất bản Dân Tộc ấn hành năm 1963, sách có phần hán văn trích dẫn phía sau. Cuốn 3: Ấn Độ từ Vệ Đà đến phật nguyên thủy, sách dày 234 trang, do nhà xuất bản Dân Tộc ấn hành năm 1958. sách bị hư gáy. Cuốn 4: từ năm 241 trước kỷ nguyên đến 907 sau kỷ nguyên, sách dày 540 trang, do nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1968. Tập 5: Trung Hoa cận đại, sách dày 538 trang, do nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1972.

Triết học kể từ lúc khởi thủy đã gồm hai mục tiêu khác nhau mà người ta coi như mật thiết quan hệ với nhau. Một đàng nó nhằm mụ đích giải thích sự cấu tạo của thế giới. Một mặt khác nó cố khám phá và giáo hóa đường lối sinh hoạt hoàn toàn hơn cho nhân loại. Kể từ Heraclite cho tới Hegel và cả đến Mã - Khắc - Tư, không bao giờ triết học đã nhãng quên được hai mục tiêu ấy. Không bao giờ nó hoàn toàn chỉ là lý thuyết, hay hoàn toàn là thực hành, mà luôn luôn nó tìm lý thuyết, tìm một quan niệm có hệ thống về vũ trụ có thể ứng dụng làm cơ sở cho một nền luân lý thực hành.

0972 873 962