LUẬN ĐỀ VỀ NGUYỄN KHUYẾN

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: LDVNKNVM
Tác giả: Nguyễn Văn Mùi 
Năm xuất bản: Thăng Long
Số trang: 80
GIÁ BÁN: 200.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Luận đề về Nguyễn Khuyến" do tác giả Nguyễn Văn Mùi biên soạn, sách được nhà xuất bản Thăng Long ấn hành năm 1956. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 80 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn.

Theo chủ trương, một chương trình có thể có nhiều sách giáo khoa, chỉ cần theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Các soạn giả sách giáo khoa được tự do chọn bài, trích dẫn từ các tác phẩm của những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng hoặc tự sáng tác thơ, văn theo chủ đề giảng dạy để đưa vào sách. Giáo viên cũng có quyền chọn sách giáo khoa để giảng dạy. Nhờ vậy, các soạn giả luôn cố gắng soạn ra những sách giáo khoa có giá trị và ra sức cải tiến cả về hình thức lẫn nội dung cho những lần xuất bản sau.

0972 873 962