LỊCH TỬ VI

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: LTVLCS
Tác giả: Lục Cà Sa 
Năm xuất bản: 1974'
Số trang: 322

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Lịch Tử Vi” của tác giả Lục Cà Sa, sách được tác giả ấn hành năm 1974. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên bìa gáy, sách dày 322 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. 

Trong nhiều năm, Lục Cà Sa đã được độc giả ủng hộ, cho nên, đến đầu năm Ất Mão, nhà xuất bản đã phát hành cuốn sách Tử Vi Lưu Niên. 

Con người ta sinh ra trên đời đều có số mạng, theo Tử Vi không ai có thể nói là con người không có số là sai “ Nhứt ẩm, nhứt trái giai do tiền định” vì thế cái số mạng con người ta sinh ra ở đời điều có thiên mạng an bày cho. Trong đời có kẻ quý, kẻ sang, người bần, người tiện, người sang, người hèn. Có kẻ làm quan làm tướng ấy là so số mạng cả không ai có thể cưỡng cầu mà được. 

Những chuyên diễn tiến trên cõi đời này, đã có ta thấy rõ điểm này. Như trường hợp một Nguyễn Trãi có tài ấy mà phải làm tôi thần cho Lê Lợi. Trong lúc nhà Lê chỉ là có một nhà phú hộ, nhưng lại có chí lớn. cái chí đó là cái tâm thức chịu cái mạng là làm Vua vậy ấy là số mạng. 

Cũng như chuyện ở nước ngoài, anh chàng thợ sơn thành một người tạo thời cuộc (Hitler). Nước Trung Hoa đông dân như vậy, nhưng chỉ có một mình Tôn Văn định được nghiệp lớn. Như vậy, để chúng mình là con người có số cả. 

0972 873 962