MINH HƯƠNG

MINH HƯƠNG

MINH HƯƠNG

Nhà văn, nhà giáo Minh Hương tên thật là Lê Võ Đài gốc người Minh Hương, sinh năm 1924 tại huyện Điện Bàn, Thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Minh Hương là tên gọi của một bộ phận người Hoa ở vùng Nam Bộ, tên Minh Hương có nguồn gốc từ triều đại nhà Minh mà họ đã sinh sống, đến khi nhà Thanh thay thế nhà Minh, khiến cho họ phải sống lưu vong sang các nước khác trong đó có Việt Nam.

Thuở nhỏ ông học ở Hội An, đến năm 20 tuổi ông theo gia đình vào lập nghiệp ở Sài Gòn với nhiều nghề như: y tá, dạy tư, viết báo.

Sau Cách mạng tháng 08/1945, ông tham gia Cách mạng làm cán bộ Đoàn trường Thanh niên, Học sinh Cứu quốc Sài Gòn - Chợ Lớn, nguyên cán bộ Sở Giáo dục TP. HCM.

Những năm 1950-1975, ông là cộng tác viên với các báo: Việt Nam học đường, Tiếng chuông, Tiến Bộ... tại Sài Gòn.

Sau năm 1975, ông cộng tác với các báo Sài Gòn giải phóng, Tuổi trẻ... và các báo khác.

Ông mất ngày 28/10/2002 tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

  • Các tác phẩm:
  • Ba cái dại (1957)
  • Người đẹp miền băng tuyết (1972)
  • Thế giới kỳ lạ của loài ong (1972)
  • Hoa đồng cỏ nội (1975)
  • Hội An quê tôi (1995)
  • Nhớ Sài Gòn (1995)

 

 

0972 873 962