MỘT NỀN ĐẠO LÝ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: MNDL-1
Tác giả: Lê Chí Thiệp
Nhà xuất bản: Tác giả tự xuất bản
Năm xuất bản: 1957
Số trang: 100
GIÁ BÁN: 1.200.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Một nền đạo lý" của tác giả Lê Chí Thiệp, được ấn hành năm 1957. Sách đang được lưu giữ tại Quán sách mùa thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, dày 100 trang, ruột đẹp, lõi chắc chắn. Sach in trên giấy dày màu ngà còn tình trạng rất tôt.

----------------------------

Người ta khác loài thú về hai phương điện: về mặt vật chất thì con người biết làm việc, còn về mặt tinh thần thì lại biết tư tưởng; hai đặc tính này kỳ thật có liên hệ với nhau.

Tư tưởng là gì? Chẳng qua là sự ra công, ra sức, tức là làm việc, về tinh thần.

Đây một người nông phu đang cày ruộng. Tay vịn cái cày với đôi trâu đang kéo. Gân bắp tay nổi lên, và chốc chốc tay anh nhảy lên nhảy xuống vì lưỡi cày đã gặp những cục đất cứng. Chơn anh bước bì bõm trong bùn lầy, nước lên khỏi mắc cá tới nửa ống chân. Anh nông phu này đang làm việc và biết rõ thế nào là cày ruộng.

Nơi bàn giấy xa đồng quê, ta hình dung trong trí, ta tưởng tượng cái cảnh làm việc của anh nông phu trên kia, thế là ta đang tư tưởng vậy.

Hành động hay hoạt động là tác dụng vật chất. Mỗi vật đều mang một tên, một danh từ. Mỗi danh từ gợi một ý niệm, nghĩa là một hình ảnh trong trí ta. Tư tưởng tức là vận dụng những ý niệm ấy, gom góp và sắp đặt ý niệm lại theo một thứ tự nào đó.

- Trích -

0972 873 962