MỘT THOÁNG NÀNG - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: MTNBDB-1-9-b
Tác giả: Hoelderlin
Dịch giả: Bửu Ý
Nhà xuất bản: Ca Dao
Năm xuất bản: 1970
Số trang: 90

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Một thoáng nàng" của tác giả Hoelderlin, sách do Bửu Ý chuyển ngữ, được nhà xuất bản Ca Dao ấn hành năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là ấn bản đặc biệt in trên giấy trắng dày, sách có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, dày 90 trang, lõi sách chắc chắn.

Đối với con người, có hai trạng thai lý tưởng: chất phác cùng cực là một, trong trạng thái này, do sự cấu tạo tự nhiên không thôi, ngoài khả năng của ta, những nhu cầu của ta hòa hợp với nhau, hòa hợp với năng lực và mọi mối quan hệ của ta; và trạng thái uyên bác cùng cực cho ta đạt tới kết quả như trên, vì nhu cầu và năng lực vô cùng lớn hơn và phức tạp hơn, nhờ sự cấu tạo mà ta có khả năng ban cấp cho ta. Cải quỹ đạo xa xôi mà con người (loài người cũng như mỗi người) ruỗi dong từ điểm này đến điềm kia, nghĩa là từ trạng thái chất phác ít nhiều thuần túy đến trạng thái uyên bác ít nhiều thành đạt, quỹ đạo này hình như bao giờ cũng y nguyên như thế, ít nhất là trong những định hướng chủ yếu của nó.

Những lá thư, mà sau đây chỉ là phần trích đăng, tự nguyện vạch ra một vài định hướng kia, kèm theo những sự điều chỉnh khả hữu.

Giấc mơ của con người vừa là ở trong lòng tất cả vừa là ở trên tất cả, và cầu chăm ngôn mà người đời đọc được trên nấm mồ của Loyola: «Không được tối đa cũng được tối thiểu » có thể định nghĩa cho cái khuynh hưởng nguy hiểm muốn khát khao tất cả và muốn chiếm ngự tất cả, vừa có thể định nghĩa cho tỉnh trạng tuyệt đỉnh và tuyệt mỹ mà con người có thể đạt tới. Chọn lối nào trong hai lối phiên diễn đó, tuy ý mỗi người định liệu.

0972 873 962