MUỐN THUYẾT PHỤC 

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: MTPHXV
Tác giả: Hoàng Xuân Việt 
GIÁ BÁN: 400.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Muốn thuyết phục" của tác giả Hoàng Xuân Việt, sách được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 169 trang, kích thước 13cmx20cm.

Đây là một cuốn sách thực hành. Phần lý thuyết có chỉ để vạch hướng cho thực hành. Tác giả gửi đến bạn như một lời nhắc nhở bạn suy xét lại cách sử dụng lời nói của mình trong thời qua và nếu thấy cần thì bạn rút trong đó những qui tắc dùng đối phó trong những câu chuyện thường nhật hay khi hội thảo. 

Bạn sẽ thấy có lúc tại sao làm thinh hay hơn nói và làm thinh thuyết phục nhiều hơn nói, đúng như lời của T. Ambroise: " Biết thinh lặng là nhân đức khó kiếm hơn biết phát ngôn". Bạn sẽ thấy khi cần nói, nói sao gây ác cảm mà mang họa, nói sao gieo thiện cảm mà chinh phục được lòng người. 

Rồi bạn cũng sẽ thấy nữa có nhiều trường hợp dù ta rành kĩ thuật nói, khéo nghệ thuật nói đến đâu, dù ta có vác lên vai phương pháp thuyết dụ của socrate, phương pháp lý luận của Aristote, Kant hay Descrate, ta cũng phải đầu hàng mà thành thực nhận ra rằng nói là quyền của ta còn nghe hay không là quyền của người khác. 

0972 873 962