NÃ PHÁ LUÂN ĐẠI ĐẾ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: NPLDDNDH
Tác giả: Nguyễn Duy Hinh
Nhà xuất bản: Văn Tươi
Năm xuất bản: 1963
Số trang: 217

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Nã Phá Luân đại đế” Do tác giả Nguyễn Duy Hinh biên soạn được nhà xuất bản Văn Tươi ấn hành lần thứ nhì ngày 10/03/1963. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, gáy sách không gãy, ruột sách đủ trang, lõi sách đẹp. Sách dày 217 trang, kích thước 20x14cm. 

Có người nói:" Nã phá luân là con của cách mạng lại là rể của phản cách mạng!" Phải chăng Nã Phá Luân nhờ cách mạng đưa lên nắm chánh quyền rồi thừa cơ xưng đế và lấy con gái của giòng vua nước Aó, nàng Marie Louise làm vợ?

Sự thật, Nã Phá Luân vừa cương quyết diệt trừ những tàn lực của phái quân chủ phong kiến Bourbons để giữ nguyên tắc bình đẳng giữa các giai cấp xã hội của cách mạng 1789 vừa hạn chế những tự do mà nhân dân Pháp đã đoạt được trong các cuộc cách mạng. Sự hạn chế đó rất cần thiết cho các an ninh của giai cấp phú hào mới nhóm mà giai cấp đó chính là giai cấp lãnh đạo cuộc cách mạng 1789, cũng là giai cấp đưa đường dẫn lối cho dư luận đương thời. Vì thế cho nên cuộc trưng cầu ý dân của Nã Phá Luân được những hơn ba triệu thăm chống một ngàn bốn trăm nghịch thừa nhận đế chế. 

Để biết thêm chi tiết về cuộc đời của Nã Phá Luân đại đế hãy tìm mau cuốn sách này nhé. 

0972 873 962