NAM QUỐC VĨ NHÂN TRUYỆN

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: NQVNTLS
Tác giả: Khuyết danh
Dịch giả: Cung Thúc Thiềm
Năm xuất bản: 1968
Số trang: 117

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Nam Quốc vĩ nhân truyện” do dịch giả Cung Thúc Thiềm phiên dịch được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1968. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 117 trang, lõi sách chắc chắn.

Sách "Nam Quốc vĩ nhân" truyện chép truyện của gần 50 vị anh hùng hào kiệt của nước ta, trong đó có 10 vị đế vương, 5 vị tôn thất (thuộc họ nhà vua), 13 vị quan văn, 17 vị võ tướng

Cuốn Nam Quốc vĩ nhân tuy không  ghi rõ tên tác giả nhưng xem nội dung cũng có thể biết được sách này do một sĩ phu ái quốc Việt Nam soạn ra trong thời nước ta bị Pháp đô hộ.

Tác giả soạn ra sách này cũng vì lòng yêu nước thúc đẩy và không ngoài mục đích đem những con người lý tưởng của dân tộc Việt Nam giới thiệu với đồng bào để khuyến khích họ nhiệt thành yêu nước và làm tròn nghĩa vụ đối với giống nòi.

0972 873 962