NÊN KINH SỢ HAY NÊN HI VỌNG

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: NKSHNHV
Tác giả: Tibor Mende
Dịch giả: Tam Ích
Nhà xuất bản: Le Seuil
Năm xuất bản: 1972
Số trang: 512 trang
GIÁ BÁN: 1.200.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Nên Kinh Sợ hay Nên Hy Vọng" của tác giả Tibor Mende, ấn bản được dịch bởi Tam Ích, nhà xuất bản Le Seuil ấn hành năm 1972. Sách đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa, gáy dán keo, sách dày 512 trang, lõi sách chắc chắn. 

TIBOR MENDE là nhà trí thức và ký giả đã đi khắp thế giới, nhất là các nước Á Đông; trừ Úc đại lợi. Trong báo giới Âu Mỹ, ông được coi là một trong vài nhà trí thức và ký giả (kiểu Raymond Cartier) sáng suốt nhất trên vấn đề các nước thứ ba Á Đông chậm tiến. Chính vì vậy mà sách ông viết ra được hai “khối" lớn đặc biệt chú ý, và trí thức giới trên toàn thế giới hoan nghinh. Đem "gương" TIBOR MENDE mà soi vào vị trí và hoàn cảnh nước Việt Nam chúng ta, thật không có khối ý tưởng nào sát hơn! Đã thế, ông lại còn tỏ ra rằng ông có cảm tình đặc biệt với các nước Á Đông thứ ba trước kia là thuộc địa Âu Mỹ và hiện chưa từng đạt đến mức tiến hóa và văn minh cần phải có, trong đó có Việt Nam chúng ta. Sách Ông viết có đến hàng chục cuốn, tựu trung có ba cuốn Entre la peur et l'espoir; Regards sur l'histoire de demain; Un monde possible, là sát với hiện trạng các dân tộc chậm tiến trong đó có Việt Nam chúng ta.

- Lời dịch giả

"Như đã nói trong cái tiêu đề đề dưới tên cuốn sách do tôi viết đây, cuốn sách này chỉ là một số ý tưởng suông mà thôi. Tôi không có tham vọng đưa ra một học thuyết hay một hệ thống triết học nào. Sở dĩ tôi suy tư, là vì tôi cho rằng, đối với bất kỳ người nào tha thiết đến thời cuộc chung ngày nay, chỉ có một cách là họ phải nhìn xa xa trong lịch sử rồi suy tư, mới tránh được sự say mê các ý thức hệ làm cho lệch lạc sự sáng suốt. Tôi đã ráng "gói" tất cả các trường hợp thời cuộc chung trên thế giới và những vấn đề hiện thời của loài người, vào viễn ảnh tương lai của lịch sử; đồng thời tôi cũng muốn hạn chế lại, không muốn viết dài quá. Chính vì vậy mà, trên cái đà lập luận, tôi đã rút ra một số ý tổng quát quá đáng, hay có đôi khi tôi lại giản lược một cách quá đáng. Nếu tôi có đi quá giới hạn mà sách cho phép, xin độc giả lượng thứ cho.

- Trích lời tác giả

0972 873 962