NẾP CŨ - CON NGƯỜI VIỆT NAM

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: NCCNVNTA
Tác giả: Toan Ánh
Nhà xuất bản: Nam Chi Tùng Thư
Năm xuất bản: 1965
Số trang: 424

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Nếp cũ - Con người Việt Nam" do tác giả Toan Ánh biên soạn, được nhà xuất bản Nam Chi Tùng Thư ấn hành lần đầu tiên năm 1965. Ấn phẩm đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, gáy nguyên vẹn, bìa vuông vứt. Ruột đẹp được giữ cẩn thận, chữ tốt. Sách có 424 trang, lõi sách chắc chắn. 

Phong tục Việt Nam đã chịu rất nhiều sự biến đổi, cùng với sự biến đổi của thời cuộc. Có nhiều thuần mỹ phong tục không còn nữa, có nhiều tục qua phiền phức, rườm rà đã được dản dị hóa. Nước Việt Nam từ xưa tới nay vẫn có những phong tục lễ nghi riêng của dân tộc, phong tục lễ nghi này đã tạo nên con người Việt có những đặc tính riêng đáng quý, nó khiến ta có thể tự hào với thế giới.

Con ngừoi Việt Nam ngày nay là sự kết tinh của con người Việt Nam ngày qua. Việc học hỏi những phong tục tập quán của quá khứ là điều cần thiết để tạo con người của thế hệ mới. Chính vì vậy, NẾP CŨ CON NGƯỜI VIỆT NAM, đã mang hoài bão, ghi lại những tập tục tốt đẹp của con người Việt Nam, đưa chúng đến gần hơn với người đọc. Tác phẩm biểu dương những cái hay, cái lạ của phong tục. Những phong tục này lần lượt được trình bày từ cá nhân qua gia đình đến xã hội.

Bố cục tác phẩm được chia ra nhiều phần bao gồm: 

Phần 1: Đời sống gia đình

Phần 2: Sinh con

Phần 3: Nuôi con

Phần 4: Từ thời trứng nước đến lúc trưởng thành 

Phần 5: Văn học và Thi cử

Phần 6: Võ nghệ và thi võ

Phần 7: Hôn nhân

Phần 8:Hôn lễ con cái các vị đế vương 

Phần 9: Cung nhân và hoạn quan

Phần 10: Nhà cửa

Phần 11: Khao vọng 

Phần 12: Tang lễ 

Phần 13: Khi đã chết

Phần 14: Việc chôn cất

Phần 15: Sau khi mồ yên mã đẹp

Phần 16: Tang lễ các vị đế vương

Phần 17: Tang chế và trang phục

Phần 18: Cải tàng 

Phần 19: Những kiểu mộ Việt Nam 

Phần 20: Bảo vệ mộ phần

Tác phẩm NẾP CŨ CON NGƯỜI VIỆT NAM còn là một công trình nghiên cứu đã ghi lại những gì đã mất cùng với những cái sắp mất, để ta có thể lưu giữ những giá trị cũ, những giá trị tuy không đứng vững trong cuộc sống hiện đại nhưng nó sẽ giúp ta hiểu được những gốc rễ của những giá trị hiện đại, chỉ cho ta xây dựng một tương lai phù hợp với bản chất của dân tộc. 

                                              Trăm năm tính cuộc vuông tròn

                                         Phải dò cho đến ngọn nguồn ngách sông.

Hi vọng cuốn sách này sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời, bằng những giá trị nhân văn mà nó mang lại. 

0972 873 962