NẾP XƯA

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: NXTOANANH
Tác giả: Toan Ánh
Nhà xuất bản: Xây Dựng
Năm xuất bản: 1960
Số trang: 183

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "nếp xưa" là tiểu thuyết phong tục của tác giả Toan Ánh, sách do nhà xuất bản Xây Dựng ấn hành năm 1960. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng nguyên vẹn bìa gáy, ruột sách dày 183 trang, chữ in rõ, mực không nhèo, lõi sách chắc chắn.

Khoan lửng thừng bước vào lớp học. Cũng như mọi ngày ông đồ chưa tới, và lũ học trò nhỏ còn đang cùng nhau tụ năm tụ ba trò chuyện. Cũng có một vài cậu đang ôn lại bài hoặc viết nốt mấy trang phóng bữa trước các cậu lười chưa viết hết.

Ông đồ Ngư đóng học trò lắm. Tuy ông không đỗ đạt gì nhưng ông có tiếng hay chữ, và học trò ông đã có nhiều người làm nên, cử nhân có, phó-bảng có, và những người này đều đã được lĩnh những chức vụ quan trọng. Người đi tri huyện, kẻ đi tri phú, người lĩnh huấn đạo và cũng có người được vời vào kinh nhận việc tại các Bộ.

0972 873 962