NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VÀ CHÂN LÝ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: NTTTCLpre75
Tác giả: Walter Kaufmann
Dịch giả: Hoai Khanh
Nhà xuất bản: Ca Dao
Năm xuất bản: 1967
Số trang: 123
GIÁ BÁN: 500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Nghệ thuật truyền thống và chân lý" của tác giả Walter Kaufmann, sách do Hoài Khanh phiên dịch, được nhà xuất bản Ca Dao ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản in lần thứ nhất. Sách có tình trạng đẹp gần như hoàn hảo, sách nguyên bìa gáy, ruột đầy đủ trang. Chữ in rõ ràng, lõi sách chắc chắn. Sách dày 123 trang.

Phân tích mối liên quan giữa tư tưởng triết học của các đại triết gia với nghệ thuật truyền thống trong các tác phẩm của họ. khái quát tiểu sử, thân thế và tư tưởng cùng tác phẩm chính yếu của Nietsche, Hédegger, Karl Marx, Hegek,...

0972 873 962