NGHỊ LUẬN TÔN THỌ TƯỜNG PHAN VĂN TRỊ

Tình trạng: Còn 2 ấn phẩm
Mã sản phẩm: NLTTTPVTDH
Tác giả: Đinh Hùng
GIÁ BÁN: 700.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Nghị luận Tôn Thọ Tường Phan Văn Trị" do tác giả Đinh Hùng biên soạn, sách được nhà xuất bản Thế Giới ấn hành năm 1953. Đây là tác phẩm hiếm hoi của nhà thơ Đinh Hùng không phải thể loại sở trường của ông. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 78 trang, ruột sách đầy đủ, lõi sách chắc chắn.

Một hiện tượng hiếm hoi trong lịch sử văn học Việt Nam đó là cuộc bút chiến, xướng họa thơ giữa hai nhà Nho “yêu nước” Phan văn Trị và Tôn Thọ Tường trong thời điểm đất nước đang bị thực dân Pháp xâm lược. Cuộc bút chiến nầy đã góp phần làm phong phú nền văn học nước nhà, có thể gọi một hiện tượng “ khóang tiền vô hậu”. Việc họa thơ văn từ trước tới nay vẫn thường xảy ra trên văn đàn, nhưng họa xướng theo đúng nghĩa của nó, xem ra chỉ có Phan văn Trị và Tôn Thọ Tường. Thiết nghỉ cũng nên đưa ra đây một ví dụ, để chúng ta cùng tham khảo

Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng

Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông

Lìa Ngô bịn rịn chòm mây bạc

Về Hán trau tria mảnh má hồng

Son phấn thà cam dày gió bụi

Đá vàng chi để thẹn non sông

Ai về nhắn với Châu Công Cẩn

Thà mất lòng anh đặng bụng chồng

( Tôn Phu Nhân quy Thục-Tôn Thọ Tường)

0972 873 962