NGÔN NGỮ VÀ VĂN MINH PHÁP

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: NNVVMP
Tác giả: G. Mauger
GIÁ BÁN: 600.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Ngôn ngữ và văn minh Pháp" của tác giả G. Mauger, sách do nhà xuất bản Tuấn Tú dịch giải và ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách gồm 3 cuốn, cuốn 1 dày 309 trang, cuốn 2 dày 358 trang, cuốn 3 dày 380 trang. 

Nhận thấy tiếng Pháp còn giữ địa vị quan trọng ở nhiều ngành Đại học nước nhà, nhất là y khoa, dược khoa, khoa học và kĩ thuật. Mặc dù chúng ta đang ở thời kì dùng tiếng Việt làm chuyên ngữ bậc Đại học, nhưng nhiều môn quan trọng vẫn do các giáo sư người Pháp giảng dạy. Do đó sinh viên ngày đó muốn theo một trong những ngành kể trên, dẫu thích tiếng Pháp hay không, vẫn phải học Pháp văn cho khá. 

Theo lời Ban Tu Thư Tuấn Tú, từ khi người Pháp đem ngôn ngữ của họ đi truyền bá ở nhiều nơi trên thế giới, và có lẽ từ ngày có nước Pháp đến nay mới có bộ tiếng Pháp hay như thế này, một bộ sách dạy từ dễ đến khó với các đề mục thông dụng trong đời sống qua đủ lối văn hoạt thoại, miêu tả, thuật ký, thư từ và nghị luận. Văn phạm giảng đến đâu đều được áp dụng một cách sống động ngay vào bài học và bài làm đến đấy.

0972 873 962