NGỮ LỤC

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: NLTSHTPre75
Dịch giả: Trúc Thiên
Năm xuất bản: 1970
Số trang: 300 trang
GIÁ BÁN: 1.000.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Ngữ lục" của tác giả Thượng sĩ Huệ Trung Trần Quốc Tảng, bản dịch của Trúc Thiên do Tu thư đại học Vạn Hạnh xuất bản năm 1970. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tình trạng đẹp hoàn hảo. Sách dày 300 trang.

--------------------------------------------

Thật vậy, kinh kinh lục lục (kinh là kinh Phật, còn lục hoặc ngữ lục là của chư Tổ) , chồng chất trập trùng, nhiều như lá rừng, như cát biển; và giấy mực văn từ, kề sao cho xiết; nói cho đến tám vạn bốn ngàn cửa pháp đi nữa thì cửa cửa cũng chỉ là rạp tuồng người gỗ múa máy mà thôi, dầu tên gọi có khác nhau, song bồn thề vẫn đồng vậy.

Vì tên gọi khác nhau nên tùy cơ mà phương tiện có hở kín không đồng giữa muôn ức kinh luận.Vì thề vẫn đồng nên kinh luận nào cũng nhâm trỏ vào một thực tại duy nhất của tánh thái hư chung.

Cho nên người học đạo thấu được một là phủi tay xong hết, há có thể níu vào đủ thứ chữ nghĩa lằng nhằng như giây leo ấy được sao ? dựa theo đủ thứ nói năng mạch lạc, chương củ đối đãi một cách kì cục như thế được sao ? Vậy nên đức thượng tồ Tiêu Dao chỉ nhằm trỏ thẳng vào một cái thực ấy, chẳng quyền biến dùng phương tiện. Vira đến nước ta, Ngài đã « thoát thề vô y », cầm cần câu không lưỡi vào kinh thành, ăn xong đập bát, biểu thị một cơ duyên thần diệu vậy.

0972 873 962