NGƯỜI LỊCH SỰ 

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: NLSPCT
Tác giả: Phạm Cao Tùng
GIÁ BÁN: 400.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Người lịch sự" do tác giả Phạm Cao Tùng biên soạn, sách do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách đầy đủ bìa gáy, ruột tốt và lõi sách chắc chắn.

Người lịch sự là người đã thấu hiểu ý nghĩa của những lễ phép và họ tự ý vâng theo. Người lịch sự biết kính trọng người đáng kính trọng vì họ biết tự trọng. Người lịch sự hiểu rằng sự nhân nhượng lẫn nhau là sự cần thiết để cho đời sống chung đặng êm thấm, hòa nhã. Người lịch sự đôi khi phải làm những điều họ không thích, trái nghich với tư tưởng hoặc sở thích của họ; nhưng đó không phải là họ đổi mình hoặc che mắt thế gian, mà chính đó là một cách để chế ngự con người của họ. Đức khổng tử đặt ra lễ nhạc là cốt để qui định và tiết chế con người cho nó phát hiện vừa độ, không thái quá, không bất cập, cho hợp với lẽ chiết trung. 

0972 873 962