NGƯỜI YÊU NƯỚC

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: NYNVKTDS
Tác giả: Pearl S.Buck
GIÁ BÁN: 500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Người yêu nước" của tác giả Pearl S.Buck do dịch giả Vũ Kim Thư chuyển ngữ Việt văn, sách do nhà xuất bản Đất Sống ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt. Bìa và gáy nguyên vẹn, sách dày 455 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn.

” THƯỢNG HẢI NĂM DÂN QUỐC THỨ MƯỜI lăm – năm một ngàn chín trăm hai mươi sáu theo Tây lịch – là nơi Vũ tiên sinh đang đẩy mạnh công cuộc khai thác nghiệp vụ ngân hàng. Tiên sinh có hai người con trai. Vũ gia – dòng dõi phú hào từ đời này sang đời khác – đã tích cực góp phần vào cuộc sống phồn thịnh của thành phố ít ra cũng đã ba thế hệ. Hiện thời Vũ tiên sinh đang tiếp tục truyền thống đó với tư cách giám đốc đại ngân hàng Trung quốc cùng nhiều chi nhánh thiết lập rải rác khắp Hoa Trung và Hoa Nam. Thời niên thiếu, ông đã từng sang Nhựt và Âu châu. Tại các nơi đó, ông có dịp học hỏi về hoạt động của ngân hàng. Ngay sau khi về nước, ông lập tức thành lập một ngân hàng, và thế lực họ Vũ càng ngày càng lớn mạnh dưới nên tản Cộng Hòa…”

0972 873 962