NGUỒN GỐC VĂN MINH VIỆT NAM

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: NGVMVN
Tác giả: Olov R.t. Janse
Dịch giả: Cao Hữu Hoành
Nhà xuất bản: Đại Học
Năm xuất bản: 1961
Số trang: 24

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "nguồn gốc văn minh Việt Nam" do tác giả Olov R.t. Janse biên soạn, sách được dịch giả Cao Hữu Hoành chuyển sang Việt ngữ. Đây là tập nghiên cứu được tác giả in từng kỳ trong tạp chí Đại Học, sau này được nhà xuất bản tập hợp lại in thành sách. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột dày 24 trang, sách khổ lớn, ruột rất đẹp, bên trong sách có nhiều hình ảnh minh hoạ, lõi sách chắc chắn.

vào lúc chúng tôi khởi sự cuộc tìm kiếm, văn minh việt nam còn được người ta xem như là một hình thức địa phương của văn minh Trung Quốc. Tuy nhiên những công cuộc quật phát cổ học đã cho thấy văn minh Việt Nam , trái lại, có một nguyên bản riêng. Mặc dù ta không phủ nhận ảnh hưởng của Hán triều - nhất là vào thời đại lichk sử, - đối với các vùng mà sưt ký gọi là "Đất miền nam", ta không nên quên rằng còn có nhiều ảnh hưởng khác. Sự thành lập mối thống nhất, mà tôi đã nói đến thời đầu kỷ nguyên là phần lớn kết quả sự hun đúc những yếu tố truyền hoá không những từ Trung Quốc đem lại, mà còn từ những nơi xa xăm hơn nhiều, từ Ấn Độ ngay cả từ cận đông và vùng đông La - Hy.

0972 873 962