NGUYỄN HỮU CHÌ

NGUYỄN HỮU CHÌ

NGUYỄN HỮU CHÌ

Dữ liệu đang cập nhật...

 

BIỆT LY QUA THI CA VIỆT NAM - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm “Biệt ly trong thi ca Việt Nam” của tác giả Nguyễn Hữu Chì được nhà xuất bản Nam Chi Tùng Thư ấn hành năm 1960. Ấn phẩm đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp gần như hoàn hảo. Bìa, gáy và ruột sách rất đẹp, bản đặc biệt, có chữ ký và thủ bút của tác giả. Biệt ly: biến cố trong sự thâm giao cũng như trong cuộc đời đôi khi trầm lặng.  Ly tình xuất phát như trạng thái “động” của tình yêu, đồng thời biểu lộ sâu sắc những tình cảm vừa vị tha vừa vị kỷ của lòng người dưới...
0972 873 962