CHÍ SĨ NGUYỄN QUANG DIÊU

Tình trạng: Còn 2 ấn phẩm
Mã sản phẩm: CSNQDNVH
Tác giả: Nguyễn Văn Hầu
Năm xuất bản: 1964
Số trang: 215
GIÁ BÁN: 600.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Chí sĩ Nguyễn Quang Diệu” của Nguyễn Văn Hầu do nhà xuất bản Xây Dựng ấn hành lần thứ nhất ngày 25/05/1964. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, gáy sách không gãy, ruột sách đủ trang, lõi sách đẹp. 

Chí sĩ Nguyễn Quang Diệu là một trong những lãnh tụ trọng yếu trong phong trào Đông Du ở miền Nam những năm đầu thế kỷ XX. Đời cách mạng của cụ gồm một phần tư thế kỷ mạo hiểm và hi sinh; thơ văn của cụ, Nôm có, Hán có, giọng rất nồng nàn. Ở cuốn sách này, nội dung được chia làm hai phần:

  1. Phần tiểu sử: tác giả đã thận trọng sí sánh, cân nhắc, kiểm soát tài liệu, rồi trung thực ghi lại, không tiểu thuyết hoá câu chuyện, chỗ nào có nhiều tuyết khác nhau thì tồn ghi. 
  2. Phần thi văn: Phần thi văn của cụ Nguyễn Quang Diệu tuy được đồn là rất nhiều nhưng hiện nay còn khoảng trăm bài, tuy lời không thật trau chuốt nhưng lại giàu tính sử liệu (như bài Hà Thành lâm nạn…) hoặc khéo dùng những từ ngữ đặc việt của miền Nam (như bài Văn tế Đức Giáo Tông Cao Đài…) gây được một âm hưởng riêng, lại có thể giúp được nhiều cho những ai muốn khảo về Việt ngữ. 

Về cuộc đời cụ, cũng như các đồng chí của cụ thời đó, cụ đã thất bại. Nhiệt huyết can tràng thì có dư mà kỹ thuật cách mạng còn thiếu. Mặt khác, thời cơ cũng không thuận tiện. Nhưng xét về phương tiện kể vãng lại thì cụ đã thành công. Chắc chắn rằng những bài thơ cách mạng của cụ đã nung chí cho nhiều người. 

0972 873 962