NHẬN DIỆN 90 NGHỆ SĨ HIỆN ĐẠI - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: ND90NSHDCCK
Tác giả: Nguyễn Lang
Nhà xuất bản: Nghệ Sĩ
Năm xuất bản: 1975
Số trang: 109

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Nhận diện 90 nghệ sĩ hiện đại" của tác giả Nguyễn Lang, do nhà xuất bản Nghệ sĩ ấn hành năm 1975. Sách được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có thủ bút chữ ký của tác giả, còn đủ bìa, mất gáy đã được bồi lại, dày 109 trang. Ngoài bút tích của tác giả, cuốn sách còn lưu lại nhiều vết tích của các chủ sở hữu trước đó cũng như nhiều vết tích về thời gian.

Những khuôn mặt nghệ sĩ mà chúng tôi chọn giới thiệu trong cuốn sách này, không phải là những tiêu biểu cho bộ môn mà họ có mặt, sự chọn lựa của chúng tôi không đứng trên một tiêu chuẩn nào cả, mà phần nhiều do sự tình cờ quen biết. Để tránh những khuyết điểm mà chúng tôi đã gặp phải ở cuốn Điện ảnh Việt Nam. Ở đây, người nào có cơ hội quen biết, tiếp xúc hoặc nắm vững tài liệu, chúng tôi mới viết.

Cuốn sách này cũng là một bước đầu, một nền tảng cho một công việc sưu tầm lâu dài của chúng tôi để hoàn thành quyển Tự điển nghệ sĩ trình diễn Việt Nam.

0972 873 962