NHẬP MÔN TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ

Tình trạng: Còn 2 ấn phẩm
Mã sản phẩm: NMTHADLXK
Tác giả: Lê Xuân Khoa
GIÁ BÁN: 800.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Nhập môn triết học Ấn Độ" do tác giả Lê Xuân Khoa biên soạn, sách do nhà xuất bản Bộ Giáo Dục ấn hành năm 1965. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 280 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn.

Sách gồm bảy chương 

Chương I: "Văn-minh tiền Vê-đa và sự xâm nhập của văn-hóa A-ry-an";

Chương II: "Thánh kinh Vê-đa"; Chương III: "Ba Ngôi tối linh";

Chương IV: "Upanishad (Áo-nghĩa-thư)";

Chương V: ""Upanishad (Tiếp theo)";

Chương VI: "Anh hùng ca Râmâyana và Mahâbhârata";

Chương VII: "Triết lý toàn diện trong Bhagavad-Gitâ". 1. Triết học Ấn Độ -- Lịch sử -- btđcđtvkhth.2. Triết học phương Đông.3. Triết học giải thoát.4. Văn minh.5. Văn hóa du nhập.6. Tôn giáo.7. Thần thoại.8. Tam linh vị trong Vê-đa.9. Thần sáng tạo Brahmâ.10. Thần hủy diệt Shiva.11. Thần bảo tồn Vishnu.12. Triết học Upanishad.13. Anh hùng ca.14. Triết lý toàn diện.

0972 873 962