NHẤT THANH VŨ VĂN KHIẾU

NHẤT THANH VŨ VĂN KHIẾU

NHẤT THANH VŨ VĂN KHIẾU

Đang cập nhật...

 

ĐẤT LỀ QUÊ THÓI

Ấn phẩm "Đất lề quê thói" do tác giả Nhất Thanh Vũ Văn Khiếu biên soạn, sách được nhà xuất bản Đường Sáng ấn hành lần thứ nhất năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng sách còn nguyên bìa, gáy bị sờn, đầy đủ trang, ruột đẹp, chữ rõ, tranh bìa là mộc bản của họa sĩ Nghi Cao Uyên, lõi sách chắc chắn.  “Tục ngữ xưa “Đất lề quê thói” ai nghe cũng hiểu ngay, nhưng bây giờ đã có nhiều đổi thay, hai tiếng “lề thói” đã bắt đầu thành xa lạ và dường như đang mất...
0972 873 962