Nho văn giáo khoa thư (Đ)

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: NVGKTNVBD
Tác giả: Nguyễn Văn Ba
GIÁ BÁN: 3.200.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Nho văn giáo khoa thư" của tác giả Nguyễn Văn Ba, sách do Việt Nam Văn Hiến ấn hành năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 710 trang.

“Về lịch sử của chữ Nho: 

Sách truyền rằng vua Phục Hy chế ra bát quái, rồi nhân đấy đặt ra chữ viết. Nhưng các nhà khảo cổ tìm chẳng được dấu tích gì về sự sáng chế ấy. 

Đến thời vua Hoàng Đế, ước 46 thế kỷ nay, có Sử quan là ông Thượng Hiệt nhân thấy dấu chim thú mà nghĩ ra cách viết chữ. Cách ấy được lưu truyền mãi đến ngày nay khi trải qua biết bao lần thay đổi. 

Những chữ cổ nhất mà còn lại đến ngày nay thì thấy khắc ở các đồng đồng thời nhà Hạ bên Tàu, độ 4000 năm. Các đồ vật ở nhà Thương và nhà Chu để lại cho ta 1098 chữ. Nhưng cách viết chưa được quy định, nên 1098 chữ ấy có đến 4.200 hình thể khác nhau. 

Cuối đời nhà Chu, sự học càng ngày càng suy đồi, những người chép sử càng ngày càng cẩu thả. Chữ nào quên, họ bày đặt ra, rồi kẻ này bắt chước lỗi người khác mà không hay. Chữ lỗi ấy gọi là kỳ tự càng ngày càng tăng đến nỗi Đức Khổng Tử phải than rằng: “Khi xưa chép sử chỗ nào không biết thì chừa trống để hỏi lại, bây giờ không còn thế nữa.” 

(Trích Chương I) 


 

0972 873 962