NHỮNG CHỦ ĐỀ HIỆN ĐẠI CỦA TRIẾT HỌC

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: NCDHDCTH
GIÁ BÁN: 500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Những chủ đề hiện đại của triết học" của tác giả Emile Brehier do dịch giả Mai Vi Phúc phiên dịch, được nhà xuất bản Kỷ Nguyên ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 125 trang, ruột đẹp, sách in rõ chữ, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn.

Tác giả không nêu ra những khuynh hướng lớn, mà chú trọng các chủ đề cơ bản của triết học điện đại như các phương pháp triết học, triết học tâm lý, triết học con người, triết học đạo đức đồng thời  dành riêng một chương trình bày đánh giá chủ nghĩa duy vật biện chứng. Trong phần kết luận tác giả một lần nữa nhấn mạnh sự khác biệt giữa triết học hiện đại và triết học cổ điển. Tác giả cho rằng, "tư tưởng triết học..." một khi nó trở nên sâu sắc đã đi ngược hẳn với những sự giản đơn và dạy cho biết rằng người ta không tạo nên điều gì cả với những nguyên lý trừu tượng.

0972 873 962