ĐÔNG TÂY NGỤ NGÔN

Tình trạng: Còn 2 ấn phẩm
Mã sản phẩm: DTNNNVNPre75
Nhà xuất bản: Hoa Tiên
Năm xuất bản: 1970
Số trang: 180
GIÁ BÁN: 1.000.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Đông Tây ngụ ngôn” của tác giả Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc biên soạn được nhà xuất bản Hoa Tiên tái bản năm 1970. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. 

Ngụ ngôn là gì, mục đích, chủ nghĩa, thể tài ngụ ngôn thế nào, ngụ ngôn lợi dụng làm sao, ngụ ngôn trải Ôn như Nguyễn Văn Ngọc qua các thời đại, các nước phương Đông và phương Tây thế nào. Một thể văn mà có vẻ tầm thường, không có giá như Thơ Đường Luật, bài châm ngôn, nhưng lối văn ấy có thể đem phụ hoạ vào các lối văn khác như gấm thêm hoa, khi lối văn ấy chẳng những có nghĩa lý lại có cả kỳ thú, bề ngoài tuy ra dáng trẻ con cười đùa, mà bên trong thực hàm được những chân lý chắc chắn sâu xa, chấn chỉnh được phong tục, giáo hoá được nhân tâm, thì cũng không ai chê được là vô ích mà đem kinh nhờn. 

Đó cũng là lý do để tác giả soạn bộ truyện này, lấy nhan đề là Đông Tây Ngụ Ngôn. 

Tác giả đã đã tìm tòi những truyện ngụ ngôn hay ở các nước, mượn đại ý ngụ ngôn ở trong rồi đem phu diễn ra tiếng Nam, cố giữ làm sao cho nó hợp với tinh thần tiếng Nam, hợp với tâm lý người Nam. 

“Ngụ ngôn”

“Ngụ ngôn tức lời nói gửi, 

Đem nhẽ xa khêu gợi lòng người. 

Văn chương, ý tưởng tuyệt vời, 

Gồm trong Bể Học, Rừng Cười làm gương.

Xem câu chuyện mở mang thần trí,

Tỏ nhân tình, vật lý như in. 

Lòng người như máy, như then, 

Một nhời xiết cạnh, chín nghìn roi song, 

Nói mát nước, trạnh lòng thối đá.

Rửa trong nguồn phong hoá muôn thâu. 

Ai ơi! ngẫm thử cơ màu.” 

0972 873 962