PHẠM CAO TÙNG

PHẠM CAO TÙNG

PHẠM CAO TÙNG

Tác giả Phạm Cao Tùng (chủ Nhà xuất bản Phạm Văn Tươi) là người mở đầu việc viết và xuất bản loại sách Học làm người ở Sài Gòn từ đầu những năm 1950. Ông là một học giả uyên bác cùng thời với giáo sư Hoàng Xuân Việt, dịch giả Nguyễn Hiến Lê và học giả Nguyễn Duy Cần. Đây là thế hệ những cây bút đi tiên phong trong việc xây dựng thể loại sách "Học làm người" ở Việt Nam và có ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều thế hệ trí thức ở nước ta. Riêng bản thân học giả Phạm Cao Tùng đã viết hơn 10 cuốn sách thuộc thể loại học làm người, tâm lý, nghệ thuật sống, kinh doanh... như: Làm nên, Tôi có thể nói thẳng với anh, 16 định lý về doanh nghiệp, Nghệ thuật bán hàng, Muốn nên người…

 

  • Các tác phẩm:
  • Làm nên
  • Tôi có thể nói thẳng với anh
  • 16 định lý về doanh nghiệp
  • Nghệ thuật bán hàng
  • Muốn nên người

 

0972 873 962