PHẬT GIÁO TRIẾT HỌC

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: PGTHPVH
Tác giả: Phan Văn Hùm
Nhà xuất bản: Tân Việt
Năm xuất bản: 1958
Số trang: 142
GIÁ BÁN: 1.000.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Phật giáo triết học” của tác giả Phan Văn Hùm do nhà xuất bản Tân Việt tái bản lần thứ hai năm 1958. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột sách đầy đủ, lõi sách rất đẹp.

“Có học, có hiểu, rồi quên đi hết mới thật là nhập diệu. Mới không câu nệ nơi sách. Mới thoát được lên trên một học thuyết, mà điều khiển những vấn đề thuộc về nó, không dễ bị điều khiển bởi học thuyết hay bởi vấn đề…

Học thấy như thế, mà tôi chưa làm theo được, bất kỳ là đối với học thuyết nào. Về Phật giáo càng khuyết hám. Rằng kinh điển nhà Phật nhiều quá chăng? Phải. Mà không. Cần chi phải đọc cho hết những sách đã chỉ trong quyển mục lục nói trên đây…

Nhưng về Phật giáo, tác phẩm do tay đầu tiên đề viết bằng tiếng Phạn. Tôi đọc mãi quyển mẹo tiếng Phạn mà chưa thuộc. Thời sách viết bằng tiếng Phạn sao chịu hé màn bí mật cho tôi tò mò xem. Hoặc hỏi: còn những kinh điển dịch ra chữ Tàu? Tôi chẳng nề “Dịch là phản”, nhưng tôi không có đủ và cái có thì chưa đọc hết, cái đọc hết chưa hiểu đến cùng…”

(Trích lời tựa của Phan Văn Hùm) 

0972 873 962