PHẬT GIÁO VIỆT NAM VÀ HƯỚNG ĐI NHÂN BẢN ĐÍCH THỰC

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: PGVNTTD
Tác giả: Trần Thạc Đức
Nhà xuất bản: Lá Bối
Năm xuất bản: 1967
Số trang: 166
GIÁ BÁN: 800.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Phật giáo Việt Nam và hướng đi nhân bản đích thực” của tác giả Trần Thạc Đức (là một bút danh khác của thiền sư Thích Nhất Hạnh), bìa do họa sĩ Hiếu Đệ trình bày, Nhà xuất bản Lá Bối ấn hành lần thứ nhất năm 1967. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, lõi sách rất đẹp. 

“Cái sở trường của Phật giáo trên phương diện cá nhân, trên phương diện dân tộc và trên phương diện nhân bản bao giờ cả hai ý niệm cá nhân và dân tộc, là Phật giáo là một cái vạn hoa kính: xoay một vòng, hiện ra một đoá hoa nhiều màu hoa khác...xong đến vô cùng, hoa hiện ra vô cùng đoá, vô cùng mầu. Vô cùng hoa…

Nhưng nếu ai gán cho Phật giáo một lĩnh từ, một trạng từ...về tôn giáo hay về triết học thì Phật giáo từ chối: Phật giáo chỉ nhận một danh từ: Chủ thuyết nhân bản đích thực. 

Nói thế vì phải nhìn nhận Phật giáo như Phật giáo: ngày xưa kia, Ngài A Nan mỗi khi nói, đều đặt lên trên mỗi mệnh đề mỗi câu, mỗi đoạn, mỗi thiên, mỗi chương, mỗi cuốn sách, thành ngữ: “như thị ngã văn” là để nói về cái ý ấy. “Như thị” nghĩa là phải nhìn phải nghe yếu tinh của sự vật, của thực thể, kể cả thực thể bát ngát, rộng bát ngát, cao vun vút là Phật giáo, cố nhiên.” 

(Trích lời đề tựa của Tam Ích) 

0972 873 962