PHÊ BÌNH VÀ CẢO LUẬN - NHỮNG ÁNG VĂN HAY

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: NAVHPBVCL
Tác giả: Thiếu Sơn
Năm xuất bản: 1973
Số trang: 2 cuốn đóng chung

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Phê bình và cảo luận" và ấn phẩm "Những áng văn hay" được đóng chung bìa xưa màu đỏ, bên trong tờ giấy gạc màu đỏ rất đẹp. "Phê bình và cảo luân" của tác giả Thiếu Sơn, Sách dày 142 trang được nhà xuất bản Nam Kỳ Thư Quán ấn hành năm 1933, "những áng văn hay" (Thử phê bình nhơn vật và văn thơ cổ kim), sách do Th. S. Tr. N. K. biên tập,là một cuốn trong “Văn học tùng thư” do Nam Kỳ Thư Quán ấn ành năm 1933, dày 180 trang. Cả hai ấn bản được đóng chung bìa xưa, tình trạng rất đẹp, sách còn nguyên vẹn, ruột bên trong rất đẹp và đầy đủ trang.

Phê bình thì cần ở chỗ phán đoán, mà cảo luận thì trọng ở việc khảo cứu, phê bình thường lấy nhân vật hay sách vở làm đối tượng, mà cảo luận thường để giảng cứu một vấn đề hay một thể văn nào, ví dụ như essai sur le roman (luận về tiểu thuyết), essai sur la litterature contemporaine (luận về văn học cận đại)...

Trong những bài cảo luận này tác giả đã có dịp nói tới nhiều người, nhiều sách, mà tác giả không thể đem ra phê bình riêng được.

Những bài cảo luận chính là để bổ khuyết cho những bài phê bình và cả phê bình cùng cảo luận in chung vào một cuốn sách sẽ thành một bài lược khảo về văn học quốc ngữ vậy.

Sách này mang danh là "Phê bình và cảo luận", những bài in vào sách tuy nhiều bài đã có đăng báo song cũng có 5, 7 bài tác giả mới viết mà chưa từng đăng vào đâu cả.

Những bài mới đăng báo tôi không sửa đổi thêm bớt gì để giữ làm một cái kỷ niệm hồi mới ra góp mặt trên văn đàn.

(Trích dẫn trong bài TỰA của Thiếu Sơn - Gia định ngày 26-9-33)

0972 873 962