PHONG TRÀO ĐẠI ĐÔNG DU

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: PTDDD-N-1-7
Tác giả: Phương Hữu
Nhà xuất bản: Nam Việt
Năm xuất bản: 195x
Số trang: 77

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Phong trào Đại Đông Du" của tác giả Phương Hữu, sách do nhà xuất bản Nam Việt ấn hành năm 195x. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng nguyên bìa, gáy sách bị sờn, ruột dày 77 trang, lõi sách đẹp, sách chưa rọc, chữ in rõ, mực không nhoè.

Tập sách mỏng này là tài liệu về phong trào bồng bột của các nhà ái quốc Phan Bội Châu, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Thuât... đã gây ra trước đây hơn 40 năm.

0972 873 962