PHƯƠNG PHÁP NGHỊ LUẬN PHÂN TÍCH VÀ PHÊ BÌNH VĂN CHƯƠNG

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: PPPBVNLVC
Tác giả: Phạm Việt Tuyền
GIÁ BÁN: 350.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Phương pháp nghị luận phân tích và phê bình văn chương” do tác giả Phạm Việt Tuyền biên soạn, sách được nhà xuất bản Phong Trào Văn Hóa ấn hành năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên vẹn bìa gáy, lõi sách rất đẹp. sách dày 225 trang, ruột sách đầy đủ. 

“Cuốn sách mà bạn đọc đang cầm trong tay bắt nguồn từ khóa trình mà tôi đã dùng làm một căn bản để giảng thuyết về phương pháp nghị luận và phân tích văn chương cho các bạn sinh viên chứng chỉ Văn chương tổng quát tại trường Đại học Văn khoa Sài Gòn từ 1960 tới gần đây. 

Kèm với căn bản lý thuyết này, mỗi năm tôi thường đưa ra một chương trình thực tập riêng, để hướng dẫn các bạn sinh viên học tập làm các loại bài nghiên cứu văn học và phê bình văn chương. 

Đại khái tác giả vẫn dựa trên một tiêu chuẩn cốt yếu: Bắt vào một điềm thiết thực là ý muốn thi đỗ của sinh viên nam nữ để hướng dẫn các bạn trẻ ấy dấn bước vào những con đường cao xa hơn, lý tưởng hơn, như sống với văn nghệ, sáng tác văn chương, phê bình văn học, phụng sự văn hóa.”

(Trích nội dung Lời mở đầu) 

0972 873 962