QUAN HỆ TƯ TƯỞNG VIÊN GIÁC 

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: QHTTVG
Tác giả: Viên Giác
Nhà xuất bản: Trần Ngọc Minh
Năm xuất bản: 1966
Số trang: 260
GIÁ BÁN: 600.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Quan hệ tư tưởng” của giáo sư Viên Giác, sách do nhà xuất bản Trần Ngọc Minh tái bản lần thứ hai năm 1966. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên bìa gáy, dày 260 trang, lõi sách rất đẹp. 

Về cuốn sách “Quan hệ tư tưởng”, nội dung cuốn sách được chia làm hai phần: 

  • Phần thứ nhất: nói nhiều về pháp Hành Trì, Tu tập. 
  • Phần thứ hai: bàn đến giáo lý Duy tân và vạch rõ vai trò lãnh đạo trọng yếu của lực lượng tâm niệm.

Độc giả sẽ gặp trong phần thứ nhất những phương pháp tu tập, gạn lọc tâm lý; câu văn bao giờ cũng chất phát nhưng đầy thành thực, thiết tha. 

Trong phần thứ hai, tác giả muốn đưa ra ánh sáng những thiên chấp sai lầm của ngoại đạo, của tiểu thừa, của duy vật luận, những mê chấp của hạng trí thức và không trí thức; cố ý phải nghĩa lý vạn pháp duy tâm, duy thức của đạo Phật. 

Phần nhất là Sự, phần hai là nhà Lý. Sự căn cứ trên Lý và Lý hướng dẫn cho Sự; Sự lý dung thông, hạch quả viên mãn. 

Giáo sư Viên Giác đã nhấn mạnh ở điểm: Muốn có chân giải thoát, chân hạnh phúc, chỉ cần biết niệm Phật. 

0972 873 962