QUỐC TRIỀU CHÁNH BIÊN

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: QTCBGS
Tác giả: Cao Xuân Dục
Nhà xuất bản: Văn Sử Địa
Năm xuất bản: 1972
Số trang: 430
GIÁ BÁN: 2.500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Quốc triều chánh biên" do Cao Xuân Dục chủ biên, được nhà xuất bản Văn Sử Địa ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn nguyên bìa, gáy bị người sở hữu trước dán băng keo trong, ruột dày 430 trang có tình trạng đẹp, số trang đầy đủ, lõi sách chắc chắn.

"Quốc triều chính biên toát yếu" là quyển sách sử nói về Vương triều Nguyễn từ thời Chúa Tiên Nguyễn Hoàng vào Nam cho đến khi vua Thành Thái lên ngôi năm 1889. Bộ sách gồm 02 quyển, do quan đại thần Cao Xuân Dục chủ biên. Người đọc khi xem qua bộ sách này, sẽ có cái nhìn chủ yếu nhất - như ý muốn của tác giả, về lịch sử của Vương triều Nguyễn. Có thể, khi soạn thảo ra bộ sử này, triều đình Nhà Nguyễn một mặt muốn tiếp tục gìn giữ lịch sử của Vương Triều, mặt khác cũng muốn cho dân chúng, quan lại còn nhớ đến gương tổ tiên nước Nam mà ra sức cứu lấy đất nước...!

Vua Thái-tổ Cao-Hoàng-đế của ta, ứng Trời, thuận người, nhân thời mở vận, khởi nghĩa ở núi Lam, quét nhanh lũ giặc Minh. Kịp khi Kiền-khôn đã trở lại như cũ, Vũ-trụ đã thay-đổi sang mới, khi ấymới làm sách "Thực lục". Trong đó: nào ý trời xui-khiến, nào việc người chăm-nom; nào vì nghĩa cấtquân; nào ra nguy vào hiểm; nào khi lấy ít địch nhiều; nào khi lấy thực đánh hư; nào khi làm giấy tờ phản-gián để quấy-rối tình giặc; nào khi lấy lời-lẽ phủ-dụ để yên-ủi lòng dân.

0972 873 962