QUỐC TRIỀU ĐĂNG KHOA LỤC

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: QTDKLTV
Nhà xuất bản: Bộ Quốc Gia Giáo Dục
Năm xuất bản: 1962

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Quốc triều đăng khoa lục" do Tử Phát Cao Xuân Dục biên tập, sách được  Trúc Viên Lê Mạnh Liêu phiên dịch và nhà xuất bản Bộ Quốc Gia Giáo Dục ấn hành lần thứ nhất năm 1962. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng sách dạng bìa cứng do nhà xuất bản in. Ruột dày 276 trang, giấy trắng, đẹp hoàn hảo, mực in rõ, không nhoè và lõi sách chắc chắn.

Danh và khí là vật rất báu trong thiên hạ! Thiên - hạ đã lấy làm báu, tất phải để cả thiên hạ đều rõ. Bởi lẽ đó cho nên không thể không soạn Hương - Khoa lục được, mà đến Hội Khoa Lục, lại càng không thể bỏ qua không soạn. 

Triều Nguyễn ta khoảng năm Nhâm - ngọ, niên hiệu Minh Mệnh thứ ba (1822) mở khoa thi Tiến Sĩ, ai hợp cách thì vào thi Đình, rồi cho đỗ Tiến - Sĩ.

Đến năm Kỷ sử, niên hiệu Minh Mệnh thứ mười (1829), trong kỳ thi Hội, lại đặt thêm ngạch Phó Bảng, ai trúng thì do quan Lễ Vi dâng họ tên lên. Như vậy là lúc bấy giờ Phó Bảng chưa được dự thi Đình....

(Trích lời tựa)

 

0972 873 962