ROBERT LOUIS STEVENSON

ROBERT LOUIS STEVENSON

ROBERT LOUIS STEVENSON

Robert Louis Stevenson (1850-1894) là một nhà văn người Scotland, người đã sáng tác nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng trong đó có tiểu thuyết Đảo giấu vàng và Bác sĩ Jekyll và ông Hyde. Stevenson sinh tại Edinburgh Scotland trong một gia đình trí thức. Ông được nhiều người mến phục về tinh thần phấn đấu chống lại bệnh tật với sự vui vẻ và lòng can đảm, vợ ông là người đã đem đến cho ông nghị lực và cảm hứng để viết văn.

Trong khoảng mười bảy năm, ông đã viết được bốn cuốn khảo luận, bảy cuốn tiểu thuyết, năm tập truyện hoang đường, hai tập truyện phiêu lưu tại biển Nam, ba tập thơ, năm cuốn tiểu truyện về du lịch và địa thế học, một cuốn lịch sử chính trị và một số tài liệu khác được in ra sau khi ông chết. Ông sáng tác tập trung vào các thể loại truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, khảo luận.

 

 • Các tác phẩm:
 • Tiểu thuyết:
 • The Hair Trunk or The Ideal Commonwealth (1877)
 • Treasure Island (Đảo giấu vàng, 1883)
 • Prince Otto (Hoàng tử Otto, 1885)
 • Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (Bác sĩ Jekyll và ông Hyde, 1886)
 • Kidnapped (Bị bắt cóc, 1886)
 • The Black Arrow: A Tale of the Two Roses (Mũi tên đen, 1888)
 • The Master of Ballantrae: A Winter's Tale (1889)
 • The Wrong Box (1889), cùng với Lloyd Osbourne
 • The Wrecker (1892), cùng với Lloyd Osbourne
 • Catriona (1893)
 • The Ebb-Tide (Thuỷ triều xuống, 1894), cùng với Lloyd Osbourne
 • Weir of Hermiston (Đập nước Hermiston, 1896), dang dở
 • St Ives: Being the Adventures of a French Prisoner in England (1897), dang dở
 • Du ký, sách du lịch:
 • An Inland Voyage (1878)
 • Edinburgh: Picturesque Notes (1878)
 • Travels with a Donkey in the Cévennes (1879)
 • The Old and New Pacific Capitals (1882)
 • The Silverado Squatters (1883)
 • Across the Plains (1892)
 • The Amateur Emigrant (1895)
 • Essays of Travel (Tiểu luận du lịch, 1905)
 • Tập truyện ngắn:
 • New Arabian Nights (1882)
 • More New Arabian Nights: The Dynamiter (1885), cùng với Fanny Van De Grift Stevenson
 • The Merry Men and Other Tales and Fables (Những người vui tính và những câu chuyện khác, 1887), 6 truyện
 • Island Nights' Entertainments (1893), 3 truyện dài
 • Fables (Ngụ ngôn, 1896), 20 truyện
 • Tales and Fantasies (1905)
 • Thơ:
 • A Child's Garden of Verses (Vườn thi ca của một đứa trẻ, 1885)
 • Underwoods (Những khóm cây thấp, 1887)
 • Ballads (Những bài ballad, 1891)
 • Songs of Travel and Other Verses (1896)
 • Khác:
 • Virginibus Puerisque, and Other Papers (1881), tập tiểu luận
 • Familiar Studies of Men and Books (1882), khảo luận
 • Memories and Portraits (Hồi ức và chân dung, 1887), tập tiểu luận
 • On the Choice of a Profession (1887)
 • Memoir of Fleeming Jenkin (Hồi ức về Fleeming Jenkin, 1888), tiểu sử
 • Father Damien: an Open Letter to the Rev. Dr. Hyde of Honolulu (1890)
 • Vailima Letters (Những bức thư ở Vailima, 1895)
 • Essays in the Art of Writing (Tiểu luận về nghệ thuật viết văn, 1905)
 • The New Lighthouse on the Dhu Heartach Rock, Argyllshire (1995)
 • Sophia Scarlet (2008)

Robert Louis Stevenson (1850-1894) là một nhà văn người Scotland, người đã sáng tác nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng trong đó có tiểu thuyết Đảo giấu vàng và Bác sĩ Jekyll và ông Hyde. Stevenson sinh tại Edinburgh Scotland trong một gia đình trí thức. Ông được nhiều người mến phục về tinh thần phấn đấu chống lại bệnh tật với sự vui vẻ và lòng can đảm, vợ ông là người đã đem đến cho ông nghị lực và cảm hứng để viết văn.

Trong khoảng mười bảy năm, ông đã viết được bốn cuốn khảo luận, bảy cuốn tiểu thuyết, năm tập truyện hoang đường, hai tập truyện phiêu lưu tại biển Nam, ba tập thơ, năm cuốn tiểu truyện về du lịch và địa thế học, một cuốn lịch sử chính trị và một số tài liệu khác được in ra sau khi ông chết. Ông sáng tác tập trung vào các thể loại truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, khảo luận.

 • Các tác phẩm:
 • Tiểu thuyết:
 • The Hair Trunk or The Ideal Commonwealth (1877)
 • Treasure Island (Đảo giấu vàng, 1883)
 • Prince Otto (Hoàng tử Otto, 1885)
 • Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (Bác sĩ Jekyll và ông Hyde, 1886)
 • Kidnapped (Bị bắt cóc, 1886)
 • The Black Arrow: A Tale of the Two Roses (Mũi tên đen, 1888)
 • The Master of Ballantrae: A Winter's Tale (1889)
 • The Wrong Box (1889), cùng với Lloyd Osbourne
 • The Wrecker (1892), cùng với Lloyd Osbourne
 • Catriona (1893)
 • The Ebb-Tide (Thuỷ triều xuống, 1894), cùng với Lloyd Osbourne
 • Weir of Hermiston (Đập nước Hermiston, 1896), dang dở
 • St Ives: Being the Adventures of a French Prisoner in England (1897), dang dở
 • Du ký, sách du lịch:
 • An Inland Voyage (1878)
 • Edinburgh: Picturesque Notes (1878)
 • Travels with a Donkey in the Cévennes (1879)
 • The Old and New Pacific Capitals (1882)
 • The Silverado Squatters (1883)
 • Across the Plains (1892)
 • The Amateur Emigrant (1895)
 • Essays of Travel (Tiểu luận du lịch, 1905)
 • Tập truyện ngắn:
 • New Arabian Nights (1882)
 • More New Arabian Nights: The Dynamiter (1885), cùng với Fanny Van De Grift Stevenson
 • The Merry Men and Other Tales and Fables (Những người vui tính và những câu chuyện khác, 1887), 6 truyện
 • Island Nights' Entertainments (1893), 3 truyện dài
 • Fables (Ngụ ngôn, 1896), 20 truyện
 • Tales and Fantasies (1905)
 • Thơ:
 • A Child's Garden of Verses (Vườn thi ca của một đứa trẻ, 1885)
 • Underwoods (Những khóm cây thấp, 1887)
 • Ballads (Những bài ballad, 1891)
 • Songs of Travel and Other Verses (1896)
 • Khác:
 • Virginibus Puerisque, and Other Papers (1881), tập tiểu luận
 • Familiar Studies of Men and Books (1882), khảo luận
 • Memories and Portraits (Hồi ức và chân dung, 1887), tập tiểu luận
 • On the Choice of a Profession (1887)
 • Memoir of Fleeming Jenkin (Hồi ức về Fleeming Jenkin, 1888), tiểu sử
 • Father Damien: an Open Letter to the Rev. Dr. Hyde of Honolulu (1890)
 • Vailima Letters (Những bức thư ở Vailima, 1895)
 • Essays in the Art of Writing (Tiểu luận về nghệ thuật viết văn, 1905)
 • The New Lighthouse on the Dhu Heartach Rock, Argyllshire (1995)
 • Sophia Scarlet (2008)
0972 873 962