SÁCH SỔ SANG CHÉP CÁC VIỆC CỦA PHILIPHE BỈNH

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: SSSCCVCP
Tác giả: Philipphê Bỉnh
GIÁ BÁN: 7.000.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Sách sổ sang chép các việc của Philiphe Bỉnh" được Viện Đại Học Đà Lạt ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, giấy trắng, gáy bị đôi chút sờn. Sách từng nằm trong bộ sưu tập của cụ Vương Hồng Sển (có chữ ký và thủ bút của cụ). Sách cũng kèm thủ bút và chữ ký của cụ Thanh Lãng (người viết lời giới thiệu cho cuốn sách).

Khác với Từ điển Việt – Bồ – La của Alexandre de Rhodes (1651), Sách sổ sang chép các việc của Philiphê Bỉnh (1822) là một tác phẩm không mấy quen thuộc, nếu không nói là xa lạ với độc giả nói chung. Một phần là vì quy mô nhỏ bé cũng như tính chất cá nhân của cuốn sách – đó là một tập hồi ký của một tác giả không được biết tiếng. Mặt khác, còn là vì những hạn chế của điều kiện in ấn, xuất bản và phổ biến một tác phẩm viết tay như thế ở trong nước. Tuy nhiên, đối với những người quan tâm đến tiếng Việt nói chung và những người nghiên cứu lịch sử tiếng Việt nói riêng thì đó là một tư liệu rất đáng quý về tiếng Việt cuối thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX.

0972 873 962